HSEQ

Toimintamme lähtökohtana on tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita turvallisesti, aikataulussa, budjetissa ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.

Laatutavoitteet

Laatukäytännöt määrittelevät yrityksen käsityksen laadusta ja laadunhallinnasta sekä laadunhallinan vastuut. UM-Asennus Oy:ssä laatukäytäntöjen toteuttamisen työkaluna on laadunhallintajärjestelmä.

Laadunhallinta jakautuu

  • Laadun suunnitteluun ja ohjaukseen
  • Laadunvarmistukseen
  • Laadun parantamiseen.

Tavoite on 0 laatupoikkeamaa.

Laatujärjestelmämme täyttää standardien ISO 9001:2015, ISO 3834-2: 2005 ja EN1090-1:2009+A1:2011 vaatimukset.

turvallisuustavoitteet

Turvallisuuskäytännöt kuvaavat sitä, miten turvallisuusasioita yrityksessä hoidetaan. Turvallisuuskäytäntöjen osa-alueita ovat muun muassa

  • työturvallisuus
  • tuotannon ja toiminnan turvallisuus
  • ympäristöturvallisuus
  • tietoturvallisuus
  • henkilöstöturvallisuus
  • kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
  • pelastusturvallisuus.

Tavoite on 0 tapaturmaa ja läheltä piti -tilannetta.