Palvelut

UM-Asennus Oy suorittaa putkistojen ja teräsrakenteiden valmistusta ja asennusta, painelaitteiden muutos- ja korjaustöitä, laiteasennuksia ja kunnossapitopalveluita prosessi- ja energiateollisuudelle.

henkilökunta

UM-Asennus Oy:n liiketoiminnan ydin on ammattitaitoiset ja osaavat työnjohtajat, hitsaajat ja asentajat.

  • Työnjohtajillamme on laaja kokemus putkisto- ja teräsrakennevalmistuksesta petrokemia- ja muoviteollisuudesta.
  • Kaikilla työntekijöillämme on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit.
  • Hitsaajamme ovat pätevöitetty SFS-EN ISO 9606-1 vaatimusten mukaisesti.
  • Asentajamme ovat suorittaneet SFS-EN 1591-4 mukaisen laippaliitosasentajan koulutuksen.

Hitsaus

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt UM-Asennus Oy:lle sertifikaatin, joka varmentaa putkistojen, teräsrakenteiden ja muutos- ja korjaustöiden hitsauksen täyttävän standardin ISO 3834-2:2005 vaatimukset.

Teräsrakenteet

Inspecta Sertifiointi Oy on arvioinut ja hyväksynyt UM-Asennus Oy:n tuotannon sisäisen laadunvarmistuksen ja myöntänyt EN 1090-1: 2009+A1: 2011 sertifikaatin.

Sertifikaatti kattaa rakentellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien valmistuksen toteutusluokissa EXC1 ja EXC2.

Muutos- ja korjaustyöt

UM-Asennus Oy:llä on Inspecta Tarkastus Oy:n kanssa sopimus moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta. Asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatamme soveltuvin osin Valtioneuvoston asetuksen painelaiteturvallisuudesta (2016/1549) mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

Rekisteröidyn painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä käytämme vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä Valtioneuvoston asetuksen painelaitteille (2016/1548) moduulivaihtoehdoista moduulia G, missä turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä hyväksytty laitos tekee painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöihin liittyvät tarkastukset, tarkastaen ja hyväksyen materiaalit, suunnitelmat ja valmistuksen.

uudet painelaitteet

Uusille painelaitteille UM-Asennus Oy toimii tarvittaessa painelaitedirektiivin 2014/68/EU mukaisena valmistajana moduulin G askelmerkkejä noudattaen.

Moduulissa G ilmoitetun laitoksen tarkastaja tutkii jokaisen painelaitteen suunnittelun ja rakenteen sekä tekee valmistuksen aikana tietyt asianmukaiset tarkastukset ja testaukset sen todistamiseksi, että painelaite on vaatimusten mukainen.