Palvelut

UM-Asennus Oy suorittaa asennus ja hitsaustöitä prosessiteollisuudelle ja energiateollisuudelle.

  • teollisuusputkistot, PED:n mukainen painelaitevalmistus
  • maanalaiset putkistot
  • maakaasu- ja kaukolämpöputkistot
  • säiliöt, levytuotteet ja putkistoesivalmisteet
  • vedenkäsittely ja -puhdistuslaitteistot
Hitsauksen laadunhallinta on sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ISO 3834-2:2005 mukaisesti. Käytössämme on menetelmäkokeisiin (WPQR) perustuvat hitsausohjeet (WPS) eri materiaaleille, niiden yhdistelmille ja eri ainevahvuuksille.
 
 
Teräsrakenteita valmistamme Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämän EN 1090-1: 2009+A1: 2011 sertifikaatin mukaisesti toteutusluokille EXC1 ja EXC2.

UM-Asennus Oy:llä on Inspecta Tarkastus Oy:n kanssa sopimus moduulin A2 mukaisesta hyväksytyn laitoksen suorittamasta asennus-, korjaus- ja muutostöiden valvonnasta. 

Rekisteröidyn painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä käytämme vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä Valtioneuvoston asetuksen painelaitteille (2016/1548) moduulivaihtoehdoista moduulia G.

Tarvittaessa toimimme myös Painelaitedirektiivin mukaisena valmistajana uutta painelaitetta (putkisto, säiliö, paineenalainen lisälaite) valmistaessamme. Tuolloin joustavin ja yksinkertaisin menettelytapa on edetä moduulin G (Painelaitteen yksikkökohtainen EY-todennus) askelmerkkejä noudattaen.