Ajankohtaista

30.7.2018
Annukka Hupli aloitti UM-Asennus Oy:ssä dokumentoijana.
 
30.5.2018
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 (General Data Protection regulation, GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018.
 
UM-Asennus Oy:n kotisivuille on lisätty tämän myötä Tietosuojalauseke. Tietosuojalauseke muodostaa ehdot, joiden perusteella sivuston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.
 
Tietosuojalausekkeeseen löytyy linkki UM-Asennus Oy:n kotisivujen etusivulta.
 
3.5.2018
Erik Lindfors aloitti UM-Asennus Oy:ssä projektipäällikkönä.
 
2.5.2018
Tony Kiviniemi aloitti UM-Asennus Oy:ssä työnjohtajana.
 
1.2.2018
Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu Dun & Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, alhaisimpaan riskiluokkaan 1. Vaatimuksena alhaisimpaan riskiluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen. D&B:n kansainvälisesti tunnettu riskiluokitus toimii ovenavaajana yli 200 maassa.
 
UM-Asennus Oy jatkaa edelleen Dun & Bradstreet Credit Risk Classification alhaisimmassa riskiluokassa 1.

8.1.2018
Hannu Poikonen aloitti UM-Asennus Oy:ssä työnjohtaja/materiaalikoordinaattorina.
 
13.12.2017
 
  
14.9.2017
UM-Asennukselle Kauppalehden Menestyjät 2017 -sertifikaatti.
 
Kauppalehteen kuuluva tilinpäätösinformaatioon erikoistunut analyysiyksikkö Balance Consulting analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä oikaistujen tilinpäätöstietojen avulla. Luokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään 6 eri osa-alueen mukaan, Balance Consultingin Menestyjäluokituksen mukaisesti.

Menestyjäluokituspisteet lasketaan usean eri tunnusluvun pohjalta. Luokituksessa käytetyt tunnusluvut on pyritty valitsemaan mahdollisimman toimialariippumattomasti.

3.7.2017
Päivi Ruotsalainen aloitti UM-Asennus Oy:ssä dokumentoijana.
  
7.6.2017
Inspecta Tarkastus Oy (Ilmoitettu laitos nro 0424) on myöntänyt UM-Asennus Oy:lle Moduuli A2 sertifikaatin (moduuli A2 = sisäinen tuotannonvalvonta ja valvotut painelaitetarkastukset satunnaisin väliajoin). Sertifiointiin sisältyvä toiminta kattaa korjaus- ja muutostyöt ei-rekisteröitäville putkistoille ja painelaitteille Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 
26.4.2017
Inspecta Sertifiointi Oy (ilmoitettu laitos n:o 0416) on arvioinut UM-Asennus Oy:n tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
EN 1090-1:2009+A1:2011 mukaisesti ja myöntänyt rakenteellisten hitsattujen teräskokoonpanojen ja tuotejärjestelmien valmistus sertifikaatin toteutusluokille EXC1 ja EXC2.
  
15.3.2017
UM-Asennus Oy pätevöittää hitsaajansa ja asentajansa standardin
SFS-EN 1591-4 vaatimusten mukaisesti yhteistyössä Amiedun kanssa.
 
Standardin SFS-EN 1591-4 "Flanges and their joints. Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of the bolted connections of critical service pressurized systems" mukainen pätevöinti antaa laippaliitosasentajalla valmiudet avata, sulkea ja tarkastaa ruuviliitos annettujen ohjeiden ja hyvien työtapojen mukaisesti.
 
20.2.2017
UM-Asennus Oy otti käyttöön uuden monitoimileikkurin GEKA BENDICROP 60S.
 
15.2.2017
Heidi Koskiniemi aloitti UM-Asennus Oy:ssä laatupäällikkönä.