Tietosuojalauseke

Yleistä                                    

Tämä Tietosuojalauseke muodostaa ehdot, joiden perusteella sivuston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.

UM-Asennus Oy (y-tunnus 2031645-9 ja osoite Nybyntie 75, 06850 KULLOO) on rekisterinpitäjä tämän Tietosuojalausekkeen perusteella käsiteltävien henkilötietojen osalta.

Jatkamalla tämän sivuston käyttöä osoitat, että olet lukenut tämän Tietosuojalausekkeen ja annat suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi alla olevien ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen

UM-Asennus Oy käsittelee sivuston käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja. Voit antaa sivuston kautta henkilötietojasi esimerkiksi: (i) ottamalla yhteyttä tai antamalla palautetta; (ii) hakemalla töihin. Henkilötiedot saattavat sisältää muun muassa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, ammattinimikkeesi, työnantajasi ja muita tietoja, joita päätät antaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

UM-Asennus Oy voi käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten: (i) voidakseen kehittää sivustoa analysoimalla toimintoja ja käyttäytymistäsi sivustolla; (ii) asiakkaiden hallinnoimiseen; (iii) lähettääkseen uutiskirjeitä ja muuta informaatiota sekä tarjouksia sinulle; (iv) kommunikoidakseen kanssasi; ja (v) jotta UM-Asennus Oy voisi täyttää sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Jos olet työnhakija, henkilötietojasi voidaan käsitellä myös rekrytointi ja HR-tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

UM-Asennus Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista täyttääkseen tarkoituksen, jota varten tiedot kerättiin.

UM-Asennus Oy pyrkii vakavasti pitämään meille toimittamasi tiedot turvassa ja kohtuullisin varotoimin suojelemaan henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, väärinkäytöltä tai muokkaukselta. UM-Asennus Oy:n edustajat ja sopimuskumppanit, joilla on pääsy henkilötietoihisi ulkoistettujen toimintojen yhteydessä, joutuvat pitämään tiedot salassa eivätkä voi käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

UM-Asennus Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole yhtä laaja kuin omassa valtiossasi. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietojasi tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, asiakaspalvelua, markkinatutkimuksia ja tilastollisia analyysejä UM-Asennus Oy:lle.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada kerran kalenterivuodessa tietoja koskien UM-Asennus Oy:n käsittelemiä henkilötietojasi, tietojen lähdettä, tietojen käsittelyn tarkoitusta, säännönmukaisten tietojen luovutusten kohteita sekä sitä, miten sinä rekisteröitynä voit käyttää oikeuksiasi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä.

Voit myös, milloin tahansa pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojesi korjaamista tai poistamista. Lisäksi voit peruuttaa suostumuksesi liittyen tietojen keräämiseen, käyttöön ja/tai siirtoon.

Tässä kappaleessa kuvatut pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen: UM-Asennus Oy, Nybyntie 75, 06850 KULLOO.

Markkinoinnin kieltäminen

Mikäli et halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointiin liittyviin tarkoituksiin, voit milloin tahansa ilmoittaa tästä osoitteeseen: UM-Asennus Oy, Nybyntie 75, 06850 KULLOO.

Myös kaikessa sinulle lähetetyssä sähköisessä markkinoinnissa sinua informoidaan siitä, miten voit pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä markkinointitarkoituksiin

Linkit muille sivustoille

Tämä Tietosuojalauseke soveltuu ainoastaan tähän sivustoon eikä kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkosivuihin. Siltä osin kuin tämä sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, tulee huomata, että UM-Asennus Oy ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutokset tähän Tietosuojalausekkeeseen

UM-Asennus Oy voi muuttaa tätä Tietosuojalauseketta, milloin tahansa päivittämällä sitä. UM-Asennus Oy ilmoittaa Tietosuojalausekkeen yhteydessä, että sitä on muutettu. Jatkaessasi sivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetun Tietosuojalausekkeen. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa sivuston kaikenlainen käyttö.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää tästä Tietosuojalausekkeesta, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: tomi.pietila [at] umasennus.fi

Päivitetty

30.5.2018